info@ss-tech.com.vn
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT SS-TECH

MANUAL VALVES

CHECK VALVES - FLOUR VALVES - ITALY

Mã sản phẩm: CH-FLV-001

Giá bán: 0 ₫

CWT CHECK VALVES

  • CLDJRCCWT Wafer check valve, RTJ end , Dual plate Cast steel
  • CLDRFCCWT Wafer check valve, Raised face , Dual plate Cast steel
  • CSCJFSCCWT Swing Check valve, RTJ ends, Pressure sealed bonnet, Cast steel
  • CSCBWSCCWT Swing Check valve, Butt welded ends, Pressure sealed bonnet,Cast steel
  • CSCJRBCCWT Swing Check valve, RTJ flange ends , Bolted bonnet, Cast steel
  • CSCBWBCCWT Swing Check valve, Butt welded ends , Bolted bonnet, Cast steel
  • CSCRFBCCWT Swing Check valve, Raised face flange, Bolted bonnet, Cast steel
  • CLCSWBFCWT Lift Check valve, SW ends, Bolted bonnet, Forged steel
  • CLCNTBFCWT Lift Check valve, NPT ends, Bolted bonnet, Forged steel
  • CLCRFBFCWT Lift Check valve, Raised face flange, Bolted bonnet, Forged steel