info@ss-tech.com.vn
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT SS-TECH

MANUAL VALVES

GATE VALVES - FLOUR VALVES - ITALY

Mã sản phẩm: GA-FLV-001

Giá bán: 0 ₫

ITEM

DESCRIPTION

ITEM

DESCRIPTION

ITEM

DESCRIPTION

1

BODY

8

BONNET

15

HANDWHEEL

2

SEAT

9

BACK SEAT BUSHING

 

 

3

WEDGE

10

PACKING

 

 

4

STEM

11

GLAND

 

 

5

GASKET

12

GLAND FLANGE

 

 

6

BOLT

13

YOKE

 

 

7

NUT

14

STEM NUT

 

 

 

CWT GATE VALVES

 • CGABWBWFCWT Gate valve, Butt welded ends, Bolted bonnet, Handwheel, Forged steel
 • CGANTBWFCWT Gate valve, NPT ends, Bolted bonnet, Handwheel, Forged steel
 • CGASWBWFCWT Gate valve, Socket welded ends, Bolted bonnet, Handwheel, Forged steel
 • CGAJFSGCCWT Gate valve, RTJ flange ends, Pressure sealed bonnet, Gear, Cast steel
 • CGABWSGCCWT Gate valve, Butt welded ends, Pressure sealed bonnet, Gear, Cast steel
 • CGARFSGCCWT Gate valve, Raised face flange, Pressure sealed bonnet, Gear, Cast steel
 • CGARJBGCCWT Gate valve, RTJ flange ends, Bolted bonnet, Gear, Cast steel
 • CGABWBGCCWT Gate valve, Butt welded ends, Bolted bonnet, Gear, Cast steel
 • CGARFBGCCWT Gate valve, Raised face flange, Bolted bonnet, Gear, Cast steel
 • CGARJSWFCWT Gate valve, RTJ flange ends, Pressure sealed bonnet, Handwheel, Forged steel
 • CGABWSWCCWT Gate valve, Butt welded ends, Pressure sealed bonnet, Handwheel, Cast steel
 • CGABWSWFCWT Gate valve, Butt welded ends, Pressure sealed bonnet, Handwheel, Forged steel
 • CGARFSWCCWT Gate valve, Raised face flange, Pressure sealed bonnet, Handwheel, Cast steel
 • CGARFSWFCWT Gate valve, Raised face flange, Pressure sealed bonnet, Handwheel, Forged steel
 • CGARJBWCCWT Gate valve, RTJ flange ends, Bolted bonnet, Handwheel, Cast steel
 • CGARJBWFCWT Gate valve, RTJ flange ends, Bolted bonnet, Handwheel, Forged steel
 • CGABWBWCCWT Gate valve, Butt welded ends, Bolted bonnet, Handwheel, Cast steel
 • CGARFBWCCWT Gate valve, Raised face flange, Bolted bonnet, Handwheel, Cast steel
 • CGARFBWFCWT Gate valve, Raised face flange, Bolted bonnet, Handwheel, Forged steel